AKU-BAT CZ

Společnost DECCI a.s. stojí u zrodu asociace AKU-BAT CZ, která má za cíl podílet se na utváření podmínek trhu s bateriovými systémy. Asociace vznikla v návaznosti na stávající potřeby trhu s OZE a jasný trend efektivního využívání zelené energie v elektrifikační soustavě.

Spoluzakladateli asociace zabývající se akumulací energie společně s DECCI jsou společnosti Solar Global a Solartec, jakožto renomované společnosti v sektoru OZE a fotovoltaiky, a německá společnost Siemens a holandská společnost Alfen, jakožto významné společnosti zabývající se bateriovými systémy a velkokapacitními uložišti.

Spojení významných hráčů v OZE společně s výrobci a provozovateli bateriových systémů v jedné asociaci bude zcela jistě mít značný přínos pro další rozvoj sektoru s bateriovými systémy a jejich integrace do energetické sítě. Jedním z úkolů asociace je vybudovat pro energii z baterií plnohodnotné místo mezi ostatními konvenčními i nekonvenčními zdroji energie, která napomáhá vyrovnávat množství energie v síti a reaguje na energetické potřeby trhu.

Další novinky a tiskové zprávy

vizualizace FVE

Unikátní inovace, solární elektrárny citlivě zasazené do naší krajiny i solární panely jako přirozená součást našich domovů

Budoucnost moderní energetiky patří decentralizaci a agregaci zdrojů, které se navzájem doplňují a eliminují své slabé stránky. S ohledem na klimatické podmínky České republiky se bude především jednat o rozvoj solárních a větrných elektráren. Solární elektrárny tak budou hrát na trzích stále větší roli.

Další informace »

Jsme DECCI. Vytváříme infrastrukturu pro neomezenou energii.

DECCI je energetická skupina, která je jedním z průkopníků odvětví obnovitelných zdrojů v České republice.

Od svého počátku vnímáme důležitost inovativních energetických řešení a jejich integraci do našeho každodenního života.

DECCI je energetická společnost se specializací na na velké energetické celky. Jsme jedním z průkopníků odvětví obnovitelných zdrojů v České republice.

Řešení FVE pro firmy

Realizujeme všechny typy instalací na průmyslové, zemědělské objekty, hotely, carporty apod.

Řešení FVE pro domácnosti

Ideální řešení fotovoltaiky na střechách pro domácnosti. Včetně dotace Nová zelená úsporám.