DECCI SERVIS s.r.o.

Společnost Decci servis s.r.o. realizuje správu, servis a monitoring fotovoltaických elektráren.

Společnost Decci servis s.r.o. je dceřinou společností Decci a.s. Své zázemí má Decci servis s.r.o. v areálu fotovoltaické elektrárny FVE Vepřek.

Jaké služby Decci servis s.r.o. nabízí

Decci servis s.r.o. zajišťuje servis a monitoring fotovoltaických elektráren. Pro správu FVE je vybaven moderními technologiemi a měřícími zařízeními. Zajišťuje přesné měření a poskytuje okamžité servisní práce. Servisní tým pracuje s plnohodnotným vybavením a vlastním skladem náhradních dílů. Decci servis s.r.o. zajišťuje bezpečnostní monitoring areálu FVE, údržbu a kompletní správu fotovoltaických elektráren.

Čím jsou služby Decci servis s.r.o. jedinečné

  • Decci servis s.r.o. vám nabízí komplexní správu provozu FVE
  • Díky moderním technologiím a kvalitnímu dispečingu dokáže eliminovat ztráty z nevýroby.
  • Využívá vlastní monitorovací software a provozní operační manuály. Ve vlastním monitorovacím centru sleduje výkon FVE a bezprostředně operativně reaguje na hlášení poruch a výrobních odchylek.