VELKÉ ENERGETICKÉ CELKY
DECCI ENERGY

Integrujeme inovativní energetická řešení do každodenního života. Dlouhodobě se zaměřujeme na investice v oblasti moderní energetiky. Patříme k hlavním průkopníkům rozvoje obnovitelných zdrojů energie.

Energetika prochází zásadní evoluční změnou

Snaha o dosažení uhlíkové neutrality mění chování na straně spotřebitelů s dopadem na dynamiku sítě, kdy zároveň dochází k útlumu konvenčních zdrojů elektrické energie a podpůrných služeb bez ekvivalentních náhrad.

Inovace. Decentralizace. Soběstačnost.​

Inovativní přístupy v energetice jsou nám vlastní. Zajímáme se o inovativní energetická řešení v oblasti výroby energie z obnovitelných zdrojů a akumulace energie do bateriových úložišť. Svou činností se chceme podílet na realizaci velkokapacitních úložišť energie, které zabezpečí větší energetickou soběstačnost a udržitelnost rozvoje tohoto sektoru ve formě decentralizovaných výroben elektřiny.

Fotovoltaické elektrárny od A do Z

DECCI zajišťuje dlouhodobý efektivní chod fotovoltaických elektráren. Naše odborná péče začíná již v samotné fázi připravy projektu a výběru vhodných FVE komponent. Následuje výstavba FVE pod zkušeným dozorem technického týmu DECCI a uvedení FVE do provozu. V rámci zkušebního provozu dochází k optimalizaci provozu FVE a nastavení systému pravidelné správy a monitoringu. Operativně odstraňujeme běžné závady FVE a provádíme potřebný servis fotovoltaických elektráren. Dokážeme minimalizovat ztráty z nevýroby. Zajišťujeme potřebné datové výstupy a obstaráváme veškerou administrativu spojenou s provozem FVE.

Zaměřujeme se na zajištění spolehlivé, dostupné a čisté energie.

Aktuální výzvy energetického prostředí

Přizpůsobení konvenční energetiky potřebám moderní doby a integraci nových technologií a řešení. 

Systémové

Soulad a provázanost legislativního prostředí s environmentálními cíli a technologickými trendy.

Finanční

Vhodné finanční nástroje a mechanismy na dosažení uhlíkové neutrality.

Provozní

Připojení k EU trhům se službami výkonové rovnováhy, přizpůsobení tržních a dispečerských nástrojů rostoucí decentralizace zdrojů flexibility.

Naše služby

DECCI zajišťuje dlouhodobý efektivní chod fotovoltaických elektráren. FVE projektujeme, stavíme, zprovozňujeme i servisujeme. Pomocí monitoringu optimalizujeme jejich provoz. Zabýváme se realizací bateriových uložišť pro energetické systémy z obnovitelných zdrojů.

Realizace FVE

Zajišťujeme projekci, výstavbu a zprovoznění FVE.

Servis FVE

Provádíme monitoring a servis fotovoltaických elektráren.

Bateriová uložiště

Zabýváme se řešením bateriových uložišť pro energetické systémy.

Naše společnosti a partneři

Společnost DECCI se dlouhodobě věnuje tématu soběstačnosti a decentralizace v energetice. Abychom dosáhli toho, že budou naše inovativní a moderní přístupy k energetickým systémům efektivně zaváděny do praxe, pomáhá nám k tomu plnohodnotná síť našich spolehlivých partnerů a společností.

Chceme být přední energetickou společností zaměřenou na obnovitelné zdroje.

Vnímáme důležitost inovativních energetických řešení a jejich integraci do každodenního života. To vše s důrazem na soběstačnost a decentralizaci, které jsou klíčem ke stabilitě.​