VELKÉ ENERGETICKÉ CELKY
DECCI ENERGY

Integrujeme inovativní energetická řešení do každodenního života. Dlouhodobě se zaměřujeme na investice v oblasti moderní energetiky. Patříme k hlavním průkopníkům rozvoje obnovitelných zdrojů energie.

Energetika prochází zásadní evoluční změnou

Snaha o dosažení uhlíkové neutrality mění chování na straně spotřebitelů s dopadem na dynamiku sítě, kdy zároveň dochází k útlumu konvenčních zdrojů elektrické energie a podpůrných služeb bez ekvivalentních náhrad.

Inovace. Decentralizace. Soběstačnost.​

Inovativní přístupy v energetice jsou nám vlastní. Zajímáme se o inovativní energetická řešení v oblasti výroby energie z obnovitelných zdrojů a akumulace energie do bateriových úložišť. Svou činností se chceme podílet na realizaci velkokapacitních úložišť energie, které zabezpečí větší energetickou soběstačnost a udržitelnost rozvoje tohoto sektoru ve formě decentralizovaných výroben elektřiny.

Fotovoltaické elektrárny od A do Z

DECCI zajišťuje dlouhodobý efektivní chod fotovoltaických elektráren. Naše odborná péče začíná již v samotné fázi připravy projektu a výběru vhodných FVE komponent. Následuje výstavba FVE pod zkušeným dozorem technického týmu DECCI a uvedení FVE do provozu. V rámci zkušebního provozu dochází k optimalizaci provozu FVE a nastavení systému pravidelné správy a monitoringu. Operativně odstraňujeme běžné závady FVE a provádíme potřebný servis fotovoltaických elektráren. Dokážeme minimalizovat ztráty z nevýroby. Zajišťujeme potřebné datové výstupy a obstaráváme veškerou administrativu spojenou s provozem FVE.

Zaměřujeme se na zajištění spolehlivé, dostupné a čisté energie.

Aktuální výzvy energetického prostředí

Přizpůsobení konvenční energetiky potřebám moderní doby a integraci nových technologií a řešení. 

Systémové

Soulad a provázanost legislativního prostředí s environmentálními cíli a technologickými trendy.

Finanční

Vhodné finanční nástroje a mechanismy na dosažení uhlíkové neutrality.

Provozní

Připojení k EU trhům se službami výkonové rovnováhy, přizpůsobení tržních a dispečerských nástrojů rostoucí decentralizace zdrojů flexibility.

Naše služby

DECCI zajišťuje dlouhodobý efektivní chod fotovoltaických elektráren. FVE projektujeme, stavíme, zprovozňujeme i servisujeme. Pomocí monitoringu optimalizujeme jejich provoz. Zabýváme se realizací bateriových uložišť pro energetické systémy z obnovitelných zdrojů.

Realizace FVE

Zajišťujeme projekci, výstavbu a zprovoznění FVE.

Servis FVE

Provádíme monitoring a servis fotovoltaických elektráren.

Bateriová uložiště

Zabýváme se řešením bateriových uložišť pro energetické systémy.

Naše společnosti a partneři

Společnost DECCI se dlouhodobě věnuje tématu soběstačnosti a decentralizace v energetice. Abychom dosáhli toho, že budou naše inovativní a moderní přístupy k energetickým systémům efektivně zaváděny do praxe, pomáhá nám k tomu plnohodnotná síť našich spolehlivých partnerů a společností.

Chceme být přední energetickou společností zaměřenou na obnovitelné zdroje.

Vnímáme důležitost inovativních energetických řešení a jejich integraci do každodenního života. To vše s důrazem na soběstačnost a decentralizaci, které jsou klíčem ke stabilitě.​

Jsme DECCI. Vytváříme infrastrukturu pro neomezenou energii.

DECCI je energetická skupina, která je jedním z průkopníků odvětví obnovitelných zdrojů v České republice.

Od svého počátku vnímáme důležitost inovativních energetických řešení a jejich integraci do našeho každodenního života.

DECCI je energetická společnost se specializací na na velké energetické celky. Jsme jedním z průkopníků odvětví obnovitelných zdrojů v České republice.

Řešení FVE pro firmy

Realizujeme všechny typy instalací na průmyslové, zemědělské objekty, hotely, carporty apod.

Řešení FVE pro domácnosti

Ideální řešení fotovoltaiky na střechách pro domácnosti. Včetně dotace Nová zelená úsporám.