Časté dotazy

Jaký typ střechy je vhodný pro fotovoltaický systém a jak velkou plochu střechy k tomu budu potřebovat?

Ideální sklon střechy, na kterou chcete umístit fotovoltaický systém, je z hlediska optimálního výkonu fotovoltaiky 20 až 45 stupňů. Přesto je možné fotovoltaiku umístit nejen na šikmé, ale i na rovné střechy, popřípadě na fasádu.

Nezáleží, jaký typ krytiny na střeše máte, podle typu materiálu se pouze zvolí vhodný systém uchycení fotovoltaických modulů.

Nosnost střechy je ve většině případů dostatečná, je možné ji ověřit statickým výpočtem. Obecně se uvádí, že na plochu 1 m2 přibude s FVE cca 15 kg váhy.

Ohledně plochy potřebné pro instalaci lze pro hrubý výpočet uvažovat cca 0,2 kWp/m2 u šikmých střech a 0,18 kWp/m2 u rovných střech.

Jaké faktory ovlivňují výrobu elektrické energie z FVE ?

Na konečný výkon fotovoltaické elektrárny má vliv celá řada faktorů:

 • sklon střechy, resp. fotovoltaických modulů
 • orientace modulů vůči světovým stranám
 • použité fotovoltaické moduly a střídače – použité materiály, jejich vlastnosti a případné defekty či nedokonalosti, dimenzování
 • lokální intenzita slunečního záření
 • dlouhodobé i krátkodobé stínění
 • zhoršený nebo naopak zlepšený odvod tepla

Naše střecha není orientována na jih. Má i přesto smysl o fotovoltaice uvažovat?

I když vaše střecha není orientována jižním směrem, nevadí. Moduly je možné umístit i tak, že budou orientovány na východ nebo na západ. Abyste dosáhli požadovaného výkonu, počítejte s tím, že bude možná nutné přidat 2 až 4 moduly navíc.

Jaký střídač u fotovoltaického systému zvolit? Je lepší symetrický nebo asymetrický střídač?

To, jaký střídač u své fotovoltaické elektrárny zvolíte, bude mít výrazný vliv na návratnost investice. Obecně řečeno, symetrický střídač je sice levnější a účinnější, ale v podmínkách ČR jej nelze naplno využít (výrazně prodlužuje dobu návratnosti kvůli odlišnému způsobu měření energie).

Symetrický střídač

Výkon elektrárny rozděluje symetricky, tzn. rovnoměrně do všech 3 fází, bez ohledu na to, jaká je ve které fázi aktuální spotřeba. Může se tak stát, že na některé fázi budete nuceni zbytečně odebírat výkon ze sítě, zatímco na dalších dvou odevzdáte vzniklý přebytek.

Asymetrický střídač

Dávkuje výkon do jednotlivých fází asymetricky, tzn. nerovnoměrně a pošle výkon tam, kde jej právě potřebujete. Díky tomu pokryje vaši spotřebu a z distribuční sítě tak nebudete potřebovat odebírat elektřinu tak často.

Z jakých prvků se skládá fotovoltaický systém?

 • fotovoltaické moduly
 • střídač
 • ochrany
 • měření energie
 • napojení na distribuční síť
 • bateriové uložiště
 • spotřebiče

Jaká je maximální výše dotace, jakou mohu na fotovoltaiku získat?

Garantovaná výše dotace v rámci Nová zelená úsporám je aktuálně  až 160 000 Kč. Možnost navýšení o 10 % v případě instalace v regionech zasažených těžbou. Týká se domácích fotovoltaických elektráren, které jsou propojeny s distribuční soustavou a které většinu vyrobené elektrické energie spotřebují přednostně v domě. S vyřízením dotace vám naši specialisté rádi pomohou.

Je jisté, že dotaci zelená úsporám skutečně dostanu?

V případě, že jste splnili všechny podmínky dotačního programu Nová zelená úsporám, odevzdali všechny požadované podklady a ty se prokáží jako pravdivé, není důvod, proč byste dotaci na fotovoltaickou elektrárnu neměli obdržet. Téměř všichni žadatelé dotaci obdrží. Naši specialisté vám navíc rádi pomohou s přípravou všech potřebných podkladů a jsou připraveni vám poradit, pokud záležitostem týkajícím se dotace nová zelená úsporám nebudete rozumět.

Jak postupovat, když chci instalovat fotovoltaický systém a získat dotaci Nová zelená úsporám?

Přípravná konzultace

Projdeme si společně s Vámi podmínky dotačního programu. Stanovíme si harmonogram a dokumenty, které budeme k realizaci projektu potřebovat.

Projekt

Připravíme a zpracujeme projekt podle dispozic Vašeho rodinného domu.

Žádost

Na základě připravených podkladů podáme žádost o dotaci Nová zelená úsporám.

Realizace

Na základě připraveného projektu zrealizujeme instalaci fotovoltaiky na střechu Vašeho rodinného domu.

Dotace

Na závěr za Vás předložíme dokumenty o provedených pracích. Následně dochází k proplacení dotace.

Když budu prodávat vyrobenou energii do distribuční sítě, stávám se podnikatelem?

Pro fotovoltaické elektrárny do výkonu až 10 kW, které jsou primárně používány jako zdroj energie pro vlastní potřebu, není vyžadována licence na výrobu elektřiny a provozovatel takové FVE se nestává podnikatelem.

Potřebuji na stavbu domácí fotovoltaické elektrárny stavební povolení?

Veškerou potřebnou dokumentaci, případně povolení za vás rádi vyřídíme. Stavba fotovoltaické elektrárny do výkonu 20 kW však nevyžaduje stavební povolení.

Jsme DECCI. Vytváříme infrastrukturu pro neomezenou energii.

DECCI je energetická skupina, která je jedním z průkopníků odvětví obnovitelných zdrojů v České republice.

Od svého počátku vnímáme důležitost inovativních energetických řešení a jejich integraci do našeho každodenního života.

DECCI je energetická společnost se specializací na na velké energetické celky. Jsme jedním z průkopníků odvětví obnovitelných zdrojů v České republice.

Řešení FVE pro firmy

Realizujeme všechny typy instalací na průmyslové, zemědělské objekty, hotely, carporty apod.

Řešení FVE pro domácnosti

Ideální řešení fotovoltaiky na střechách pro domácnosti. Včetně dotace Nová zelená úsporám.