Společenská odpovědnost

Vnímáme odpovědnost vůči prostředí a společnosti, ve které žijeme a v níž budou vyrůstat budoucí generace. Není nám lhostejný dopad našich aktivit a to jak v sociální tak environmentální oblasti. Rozhodli jsme se pro systémové řešení a do svých činností implementovali plán našich společensko-odpovědních aktivit, který se nám daří naplňovat. 

Životní prostředí

Záruky původu elektřiny

S pokračující liberalizací trhů s energiemi má spotřebitel nově možnost rozhodovat nejen o tom, jaké množství elektřiny spotřebuje a od koho ji nakoupí, ale i

Read More »

Obnovitelné desetiletí

V roce 2016 byla společnost DECCI jedním ze čtyř zlatých partnerů projektu Obnovitelné desetiletí, a to společně se společnostmi Nissan, UniCredit Bank a ČEZ Solární.

Read More »

Zdraví a sociální oblast

Vzdělávání

Školení hasičských sborů

Dne 19.10.2013 navštívily FVE Vepřek hasičské záchranné sbory z Kladna, Mělníka a Velvar. Cílem bylo ověření a konzultace správného hašení případného požáru na FVE. Hasiči

Read More »

Kultura a umění

Sport a volný čas