O DECCI

Decci je energetická společnost.
Je jedním z průkopníků odvětví obnovitelných zdrojů v České republice.

Skupina DECCI

Od počátku své podnikatelské činnosti Decci vnímá důležitost inovativních energetických řešení a jejich integraci do každodenního života jednotlivců, obchodních společností, či místních komunit.Přesvědčení společnosti o neopomenutelném místě obnovitelných zdrojů energie v rámci energetického mixu a touze podílet se na implementaci inovativních řešeních, dovedlo společnost Decci k úspěšné realizaci několika energetických projektů. Výstavba a integrace obnovitelných zdrojů energie byla nedílnou součástí první fáze přeměny stávajícího centralizovaného modelu výroby elektřiny.

Decentralizace výroby elektřiny

Společnost spatřuje budoucnost sektoru v decentrální výrobě elektřiny, ve schopnosti řídit flexibilitu a v energetické uvědomělosti spotřebitelů, tak aby ubývající centrální zdroje mohly sloužit především pro potřeby průmyslu.

Trend k decentralizaci výroby elektřiny povede k větší energetické soběstačnosti jednotlivců, kdy se v jedné osobě potká role výrobce a spotřebitele elektřiny. Decentralizované výrobní jednotky, a to ať již v podobě domácností, obchodních korporací či místních komunit, jsou uvědomělými spotřebiteli energií, kteří mají specifické nároky na řízení flexibility ve výrobě a spotřebě energií.

Technologický vývoj

Na nově vznikající model decentrální výroby a peer-to-peer obchodování je třeba technologicky reagovat a zajistit vhodné prostředí pro jejich existenci a fungování. Decci vnímá dvě roviny této technické přeměny.

První rovina je tvořena hardwarovým řešením v podobě výstavby výroben OZE a bateriových uložišť, které napomůžou k omezení výkyvů v distribuční soustavě při nesouladech mezi poptávkou a nabídkou po elektřině.

Druhá rovina je pak tvořena softwarovou nadstavbou v podobě virtuální elektrárny, která umožní řídit flexibilitu v rámci decentralizovaného modelu výroby a spotřeby elektřiny.


Naše společnosti a partneři

Jsme DECCI. Vytváříme infrastrukturu pro neomezenou energii.

DECCI je energetická skupina, která je jedním z průkopníků odvětví obnovitelných zdrojů v České republice.

Od svého počátku vnímáme důležitost inovativních energetických řešení a jejich integraci do našeho každodenního života.

DECCI je energetická společnost se specializací na na velké energetické celky. Jsme jedním z průkopníků odvětví obnovitelných zdrojů v České republice.

Řešení FVE pro firmy

Realizujeme všechny typy instalací na průmyslové, zemědělské objekty, hotely, carporty apod.

Řešení FVE pro domácnosti

Ideální řešení fotovoltaiky na střechách pro domácnosti. Včetně dotace Nová zelená úsporám.