O DECCI

Decci je energetická společnost.
Je jedním z průkopníků odvětví obnovitelných zdrojů v České republice.

Skupina DECCI

Od počátku své podnikatelské činnosti Decci vnímá důležitost inovativních energetických řešení a jejich integraci do každodenního života jednotlivců, obchodních společností, či místních komunit.Přesvědčení společnosti o neopomenutelném místě obnovitelných zdrojů energie v rámci energetického mixu a touze podílet se na implementaci inovativních řešeních, dovedlo společnost Decci k úspěšné realizaci několika energetických projektů. Výstavba a integrace obnovitelných zdrojů energie byla nedílnou součástí první fáze přeměny stávajícího centralizovaného modelu výroby elektřiny.

Decentralizace výroby elektřiny

Společnost spatřuje budoucnost sektoru v decentrální výrobě elektřiny, ve schopnosti řídit flexibilitu a v energetické uvědomělosti spotřebitelů, tak aby ubývající centrální zdroje mohly sloužit především pro potřeby průmyslu.

Trend k decentralizaci výroby elektřiny povede k větší energetické soběstačnosti jednotlivců, kdy se v jedné osobě potká role výrobce a spotřebitele elektřiny. Decentralizované výrobní jednotky, a to ať již v podobě domácností, obchodních korporací či místních komunit, jsou uvědomělými spotřebiteli energií, kteří mají specifické nároky na řízení flexibility ve výrobě a spotřebě energií.

Technologický vývoj

Na nově vznikající model decentrální výroby a peer-to-peer obchodování je třeba technologicky reagovat a zajistit vhodné prostředí pro jejich existenci a fungování. Decci vnímá dvě roviny této technické přeměny.

První rovina je tvořena hardwarovým řešením v podobě výstavby výroben OZE a bateriových uložišť, které napomůžou k omezení výkyvů v distribuční soustavě při nesouladech mezi poptávkou a nabídkou po elektřině.

Druhá rovina je pak tvořena softwarovou nadstavbou v podobě virtuální elektrárny, která umožní řídit flexibilitu v rámci decentralizovaného modelu výroby a spotřeby elektřiny.


Naše společnosti a partneři