Vytváříme infrastrukturu budoucnosti

Energetická soběstačnost

Realizace, provoz a servis velkých energetických celků
All-in-one energetické řešení
Řešení pro firmy
Řešení pro domácnosti

DECCI: Nekonečná energie

DECCI je energetická společnost, která je jedním z průkopníků odvětví obnovitelných zdrojů v České republice.

Od počátku své podnikatelské činnosti Decci vnímá důležitost inovativních energetických řešení a jejich integraci do každodenního života jednotlivců, obchodních společností i místních komunit.

DECCI realizuje výstavbu, správu a monitoring fotovoltaických elektráren pod registrovanou obchodní značkou FVE CZECH. Tato značka zahrnuje soubor technických řešení, designu, provozních manuálů a řídících systémů provozu fotovoltaických elektráren.

Česká společnost založená r. 2007

Průkopník obnovitelných zdrojů v ČR

Výstavba solárních elektráren pod zn. FVE CZECH

Tým profesionálů úzce spolupracujících s ČVUT Praha

Solární elektrárny v přímém vlastnictví společnosti

Komplexní služby: projekce, stavba, servis a provoz FVE

Asociace a partneři

Partnerské banky
decci-4-vub-banka

Asociace

Partneři

Společenská odpovědnost

Záleží nám na tom, aby všechny naše aktivity byly v souladu s odpovědným přístupem v sociální i environmentální oblasti. Rozhodli jsme se pro systémové řešení a proto jsme do svých činností implementovali plán našich společensko-odpovědních aktivit, který se nám daří úspěšně naplňovat.

Aktuality a tiskové zprávy

vizualizace FVE

Unikátní inovace, solární elektrárny citlivě zasazené do naší krajiny i solární panely jako přirozená součást našich domovů

Budoucnost moderní energetiky patří decentralizaci a agregaci zdrojů, které se navzájem doplňují a eliminují své slabé stránky. S ohledem na klimatické podmínky České republiky se bude především jednat o rozvoj solárních a větrných elektráren. Solární elektrárny tak budou hrát na trzích stále větší roli.

Další informace »