FOTOVOLTAIKA

Integrujeme inovativní energetická řešení do každodenního života

O DECCI

DECCI je energetická společnost. Dlouhodobě se zaměřuje na investice v oblasti moderní energetiky. Patří k hlavním průkopníkům rozvoje obnovitelných zdrojů energie a jejich integrace do rozvodné sítě.

Inovace. Decentralizace. Soběstačnost.

Inovativní přístupy v energetice jsou nám vlastní. Zajímáme se o inovativní energetická řešení v oblasti výroby energie z obnovitelných zdrojů a akumulace energie do bateriových úložišť. Svou činností se chceme podílet na realizaci velkokapacitních úložišť energie, které zabezpečí větší energetickou soběstačnost a udržitelnost rozvoje tohoto sektoru ve formě decentralizovaných výroben elektřiny.

Fotovoltaické elektrárny od A do Z

DECCI zajišťuje dlouhodobý efektivní chod fotovoltaických elektráren. Naše odborná péče začíná již v samotné fázi připravy projektu a výběru vhodných FVE komponent. Následuje výstavba FVE pod zkušeným dozorem technického týmu DECCI a uvedení FVE do provozu. V rámci zkušebního provozu dochází k optimalizaci provozu FVE a nastavení systému pravidelné správy a monitoringu. Operativně odstraňujeme běžné závady FVE a provádíme potřebný servis fotovoltaických elektráren. Dokážeme minimalizovat ztráty z nevýroby. Zajišťujeme potřebné datové výstupy a obstaráváme veškerou administrativu spojenou s provozem FVE.

Chceme být přední energetickou společností zaměřenou na obnovitelné zdroje.

Vnímáme důležitost inovativních energetických řešení a jejich integraci do každodenního života. To vše s důrazem na soběstačnost a decentralizaci, které jsou klíčem ke stabilitě.

Naše služby

DECCI zajišťuje dlouhodobý efektivní chod fotovoltaických elektráren. FVE projektujeme, stavíme, zprovozňujeme i servisujeme. Pomocí monitoringu optimalizujeme jejich provoz. Zabýváme se realizací bateriových uložišť pro energetické systémy z obnovitelných zdrojů.

zajišťujeme projekci, výstavbu a zprovoznění FVE

provádíme monitoring a servis FVE

zabýváme se řešením bateriových uložišť pro energetické systémy

Naše společnosti a partneři

Společnost DECCI se dlouhodobě věnuje tématu soběstačnosti a decentralizace v energetice. Abychom dosáhli toho, že budou naše inovativní a moderní přístupy k energetickým systémům efektivně zaváděny do praxe, pomáhá nám k tomu plnohodnotná síť našich spolehlivých partnerů a společností.

Jsme DECCI. Vytváříme infrastrukturu pro neomezenou energii.

DECCI je energetická skupina, která je jedním z průkopníků odvětví obnovitelných zdrojů v České republice.

Od svého počátku vnímáme důležitost inovativních energetických řešení a jejich integraci do našeho každodenního života.

DECCI je energetická společnost se specializací na na velké energetické celky. Jsme jedním z průkopníků odvětví obnovitelných zdrojů v České republice.

Řešení FVE pro firmy

Realizujeme všechny typy instalací na průmyslové, zemědělské objekty, hotely, carporty apod.

Řešení FVE pro domácnosti

Ideální řešení fotovoltaiky na střechách pro domácnosti. Včetně dotace Nová zelená úsporám.