O NÁS

Integrujeme inovativní energetická řešení do každodenního života

O DECCI

DECCI je energetická společnost. Dlouhodobě se zaměřuje na investice v oblasti moderní energetiky. Patří k hlavním průkopníkům rozvoje obnovitelných zdrojů energie a jejich integrace do rozvodné sítě.

Inovace. Decentralizace. Soběstačnost.

Inovativní přístupy v energetice jsou nám vlastní. Zajímáme se o inovativní energetická řešení v oblasti výroby energie z obnovitelných zdrojů a akumulace energie do bateriových úložišť. Svou činností se chceme podílet na realizaci velkokapacitních úložišť energie, které zabezpečí větší energetickou soběstačnost a udržitelnost rozvoje tohoto sektoru ve formě decentralizovaných výroben elektřiny.

Fotovoltaické elektrárny od A do Z

DECCI zajišťuje dlouhodobý efektivní chod fotovoltaických elektráren. Naše odborná péče začíná již v samotné fázi připravy projektu a výběru vhodných FVE komponent. Následuje výstavba FVE pod zkušeným dozorem technického týmu DECCI a uvedení FVE do provozu. V rámci zkušebního provozu dochází k optimalizaci provozu FVE a nastavení systému pravidelné správy a monitoringu. Operativně odstraňujeme běžné závady FVE a provádíme potřebný servis fotovoltaických elektráren. Dokážeme minimalizovat ztráty z nevýroby. Zajišťujeme potřebné datové výstupy a obstaráváme veškerou administrativu spojenou s provozem FVE.

Chceme být přední energetickou společností zaměřenou na obnovitelné zdroje.

Vnímáme důležitost inovativních energetických řešení a jejich integraci do každodenního života. To vše s důrazem na soběstačnost a decentralizaci, které jsou klíčem ke stabilitě.

Naše služby

DECCI zajišťuje dlouhodobý efektivní chod fotovoltaických elektráren. FVE projektujeme, stavíme, zprovozňujeme i servisujeme. Pomocí monitoringu optimalizujeme jejich provoz. Zabýváme se realizací bateriových uložišť pro energetické systémy z obnovitelných zdrojů.

zajišťujeme projekci, výstavbu a zprovoznění FVE​

provádíme monitoring a servis FVE

zabýváme se řešením bateriových uložišť pro energetické systémy

Naše společnosti a partneři

Společnost DECCI se dlouhodobě věnuje tématu soběstačnosti a decentralizace v energetice. Abychom dosáhli toho, že budou naše inovativní a moderní přístupy k energetickým systémům efektivně zaváděny do praxe, pomáhá nám k tomu plnohodnotná síť našich spolehlivých partnerů a společností.