Naše mise a vize

Přední energetická společnost zaměřená na investice do moderních a inovativních technologií obnovitelných zdrojů energie.

Naše mise

Vnímáme důležitost inovativních energetických řešení a jejich integraci do každodenního života. To vše s důrazem na soběstačnost a decentralizaci, které jsou klíčem ke stabilitě.
Vnímáme důležitost inovativních energetických řešení a jejich integraci do každodenního života jednotlivců, obchodních společností i místních komunit. Jako průkopníci odvětví obnovitelných zdrojů v ČR spatřujeme budoucnost sektoru v decentrální výrobě elektřiny, ve schopnosti řídit flexibilitu a v energetické uvědomělosti spotřebitelů, tak aby ubývající centrální zdroje mohly sloužit především pro potřeby průmyslu. Na nově vznikající model decentrální výroby a peer-to-peer obchodování chceme technologicky reagovat a zajistit vhodné prostředí pro jejich existenci a fungování.

Naše vize

Chceme být přední energetickou společností zaměřenou na obnovitelné zdroje.

Naším posláním je přinášet inovativní energetická řešení a zajišťovat jejich efektivní fungování v každodenním životě.

Vnímáme dvě roviny této technické přeměny. První je tvořena hardwarovým řešením v podobě výstavby výroben OZE a bateriových uložišť. Druhá je tvořena softwarovou nadstavbou, která umožní řídit flexibilitu v rámci decentralizovaného modelu výroby a spotřeby elektřiny.