mise a vize

Decci investuje do moderních a inovativních technologií obnovitelných zdrojů energie.

mise

Naším posláním je přicházet s inovativními způsoby řešení měnících se energetických potřeb a zajistit jejich integraci do každodenních životů nás všech. 

Chceme být přední energetickou společností zaměřenou na obnovitelné zdroje a moderní technologická řešení. Naším posláním je přicházet s inovativními způsoby řešení měnících se energetických potřeb a garantovat jejich efektivní fungování v každodenním životě.

vize

Chceme být přední energetickou společností zaměřenou na obnovitelné zdroje.

Usilujeme o silnější postavení a prostor pro obnovitelná a inovativní energetická řešení a jejich plnohodnotnou integraci do životů jednotlivců, společností i místních komunit.

 

Jako průkopníci odvětví obnovitelných zdrojů v ČR vidíme budoucnost v decentralizaci výroby elektřiny, ve schopnosti řídit flexibilitu a v energetické uvědomělosti spotřebitelů. Chceme technologicky reagovat na nově vznikající model decentrální výroby a peer-to-peer obchodování a zajistit vhodné prostředí pro jejich existenci a fungování.

hodnoty

Ve všem, co děláme, ctíme naše firemní hodny. Jednáme s respektem a dle potřeb našich klientům, ale i s ohledem na budoucí generace a kvalitní životní prostředí nás všech.

Udržitelnost 

Inovace

Flexibilita