Bateriová úložiště

Bateriová úložiště jsou nedílnou součástí transformace energetického sektoru a pokračujícího trendu k decentralizaci výroby energie. Bateriová úložiště v kombinaci s obnovitelnými zdroji energie vytvoří stabilní energetický zdroj s řízeným průběhem výdeje energie. V době přebytku energie dojde k její akumulaci a v okamžiku energetických špiček nastane kontrolovaný výdej. Velkokapacitní bateriová úložiště budou sloužit jako vyrovnávací zdroj, který bude schopen v řádu vteřin reagovat na požadavky dispečerů přenosové soustavy.

Velkokapacitní úložiště

Pomáháme projektovat a realizovat velkokapacitní bateriové úložiště. Akumulace elektrické energie může zásadně rozšířit využití obnovitelných zdrojů, zejména fotovoltaických či větrných elektráren. Obří baterky slouží k ukládání elektřiny z elektráren skupiny, tak přebytků v síti a tím vypomáhá především s vyrovnáváním distribuční sítě.

V době přebytku energie je třeba ji skladovat pro pozdější využití. A naopak v době nedostatku vyrovnávat rozdíly v energetické soustavě. Díky efektivnímu uskladnění v bateriích nebo jiném způsobu akumulace lze energii operativně využívat.

Inovativní energetická řešení

Vysokokapacitní bateriové systémy zrychlí v České republice rozvoj obnovitelných a alternativních zdrojů energie v domácnostech a firmách. Podporujeme levnější a především zdravější způsob získávání elektřiny. Proto využíváme přírodních zdrojů – ať již v případě fotovoltaických elektráren, vodních nebo větrných elektráren.

Inovativní přístup versus legislativa

Podaří-li se prosadit v ČR potřebná legislativa, mohly by se baterie stát funkční součástí tuzemského energetického systému. Přípojené baterie tak rozmělní velké rozdíly mezi špičkou odběru a úbytkem odběru v distribuční soustavě. Proto jsme také stáli u založení nové asociace AKU-BAT CZ, prvního uskupení svého druhu v Česku. Naše legislativa s bateriemi – jako s možným zdrojem dodávky energie – zatím nepočítá. V akumulaci energie je přitom budoucnost moderní energetiky. Asociace si dává za cíl zakotvit pojem bateriová úložiště a jiné formy akumulace do legislativy.

Akumulace elektrické energie má velký potenciál. Pokud by měl svět dostát svých závazků v přechodu na nízkouhlíkové technologie, je třeba vybudovat dalších 20 gigawattů do roku 2025. A podle nedávno zveřejněné studie Mezinárodní energetické agentury (IEA) poroste kapacita úložišť elektrické energie v následujících deseti letech téměř dvacetinásobně.

Jsme DECCI. Vytváříme infrastrukturu pro neomezenou energii.

DECCI je energetická skupina, která je jedním z průkopníků odvětví obnovitelných zdrojů v České republice.

Od svého počátku vnímáme důležitost inovativních energetických řešení a jejich integraci do našeho každodenního života.

DECCI je energetická společnost se specializací na na velké energetické celky. Jsme jedním z průkopníků odvětví obnovitelných zdrojů v České republice.

Řešení FVE pro firmy

Realizujeme všechny typy instalací na průmyslové, zemědělské objekty, hotely, carporty apod.

Řešení FVE pro domácnosti

Ideální řešení fotovoltaiky na střechách pro domácnosti. Včetně dotace Nová zelená úsporám.