Bateriová úložiště

Bateriová úložiště jsou nedílnou součástí transformace energetického sektoru a pokračujícího trendu k decentralizaci výroby energie. Bateriová úložiště v kombinaci s obnovitelnými zdroji energie vytvoří stabilní energetický zdroj s řízeným průběhem výdeje energie. V době přebytku energie dojde k její akumulaci a v okamžiku energetických špiček nastane kontrolovaný výdej. Velkokapacitní bateriová úložiště budou sloužit jako vyrovnávací zdroj, který bude schopen v řádu vteřin reagovat na požadavky dispečerů přenosové soustavy.

Velkokapacitní úložiště

Pomáháme projektovat a realizovat velkokapacitní bateriové úložiště. Akumulace elektrické energie může zásadně rozšířit využití obnovitelných zdrojů, zejména fotovoltaických či větrných elektráren. Obří baterky slouží k ukládání elektřiny z elektráren skupiny, tak přebytků v síti a tím vypomáhá především s vyrovnáváním distribuční sítě.

V době přebytku energie je třeba ji skladovat pro pozdější využití. A naopak v době nedostatku vyrovnávat rozdíly v energetické soustavě. Díky efektivnímu uskladnění v bateriích nebo jiném způsobu akumulace lze energii operativně využívat.

Inovativní energetická řešení

Vysokokapacitní bateriové systémy zrychlí v České republice rozvoj obnovitelných a alternativních zdrojů energie v domácnostech a firmách. Podporujeme levnější a především zdravější způsob získávání elektřiny. Proto využíváme přírodních zdrojů – ať již v případě fotovoltaických elektráren, vodních nebo větrných elektráren.

Inovativní přístup versus legislativa

Podaří-li se prosadit v ČR potřebná legislativa, mohly by se baterie stát funkční součástí tuzemského energetického systému. Přípojené baterie tak rozmělní velké rozdíly mezi špičkou odběru a úbytkem odběru v distribuční soustavě. Proto jsme také stáli u založení nové asociace AKU-BAT CZ, prvního uskupení svého druhu v Česku. Naše legislativa s bateriemi – jako s možným zdrojem dodávky energie – zatím nepočítá. V akumulaci energie je přitom budoucnost moderní energetiky. Asociace si dává za cíl zakotvit pojem bateriová úložiště a jiné formy akumulace do legislativy.

Akumulace elektrické energie má velký potenciál. Pokud by měl svět dostát svých závazků v přechodu na nízkouhlíkové technologie, je třeba vybudovat dalších 20 gigawattů do roku 2025. A podle nedávno zveřejněné studie Mezinárodní energetické agentury (IEA) poroste kapacita úložišť elektrické energie v následujících deseti letech téměř dvacetinásobně.