Dokumenty ke stažení

Oznámení o ochraně osobních údajů

Pro zaměstnance, pracovníky a dodavatele

Pro osoby, které jsou smluvní stranou smlouvy o zřízení věcného břemene