DECCI spouští provoz Energy nest, hybridního zdroje energie s největším bateriovým úložištěm v Čechách

[Praha – 10. červenec 2024] – Skupina Decci uvádí v obci Vraňany na Mělnicku do provozu hybridní zdroj energie s největším bateriovým úložištěm v Čechách – Energy nest s celkovým výkonem 30 MW.  Zařízení kombinuje inovativní technologie s na míru vyvinutým řídicím systémem, prostřednictvím kterého dokáže stabilizovat přenosovou soustavu. Moderní zdroj energie dokáže flexibilně reagovat na přebytky či nedostatky v síti, a mimo aktivaci služby je v pohotovostním režimu s nulovou emisní stopou a bez neefektivního využívání paliva. Energy nest je tak nejen flexibilním a inovativním, ale i k životnímu prostředí ohleduplným zdrojem energie.

Změny v energetickém mixu, plánovaný odklon od konvenčních zdrojů energie či rostoucí podíl energie z obnovitelných zdrojů, budou zdrojem nestability a fluktuace v elektrizační síti. Proto se v současnosti hledají nové zdroje služeb výkonové rovnováhy (SVR) zajišťující stabilitu a bezpečnost elektrizační sítě. Hybridní zdroj, Energy nest, o celkovém instalovaném výkonu 52,4 MW takový zdroj představuje a otevírá celou řadu možných řešení poskytování služeb výkonové rovnováhy.

Energy nest reaguje na měnící se energetické prostředí

„Obnovitelné zdroje energie mají již v roce 2030 stát za čtvrtinou produkce elektrické energie. Nicméně se jedná o zdroje, které nejsou schopny poskytovat služby výkonové rovnováhy.  Na druhou stranu plánujeme odklon od uhelných elektráren, které stojí za produkcí téměř 60% elektrické energie a zajištují stabilitu v síti. Chceme-li i v budoucnosti bezpečnou a stabilní elektrizační síť, musíme hledat zdroje nové. Energy nest odděluje výrobu elektrické energie od poskytování služeb výkonové rovnováhy a představuje řešení, které již dnes reaguje na budoucí potřeby energetiky,“ říká o projektu Darina Merdassi, ředitelka skupiny Decci, a.s. a členka představenstva E.nest Energy a.s.  a dodává: “Energy nest poskytne služby výkonové rovnováhy, a to v rozsahu provozu, který dosud poskytoval elektrárenský blok o výkonu 300 MW spalující hnědé uhlí a přispěje tím i k dosažení národních cílů v oblasti klimatu.“

Inovativní energetické řešení

Inovativnost řešení spočívá v kombinaci technologií, konkrétně spalovacích turbín s celkovým výkonem 32,4 megawatt technicky odvozených od leteckých motorů a bateriovým úložištěm, které je s výkonem 20 megawattů a kapacitou 22 megawatt hodin největší v České republice. Použité technologie se v kombinaci s unikátním řídicím systémem vhodně doplňují a umožňují plně využít všech jejich vlastností pro poskytování podpůrných služeb ke stabilizaci sítě. 

Analýzy ČEPS ukazují, že stávající vývoj energetiky může vést k dramatickému poklesu regulačního výkonu pro poskytování služeb výkonové rovnováhy. Hybridní zdroj je v současnosti schopen poskytnout jakoukoliv kombinaci služeb výkonové rovnováhy – zajišťujících stabilitu v síti, jmenovitě zálohy pro automatickou regulaci frekvence (FCR), zálohy pro regulaci výkonové rovnováhy s automatickou aktivací (aFRR+) nebo zálohy pro regulaci výkonové rovnováhy s manuální aktivací (mFRR+) až do celkového výkonu 30 MW. V budoucnu se plánuje rozšíření služeb výkonové rovnováhy až na 52,4 MW, a to za využití stávajících technologií.

Modulární provedení

„Zdroj Energy nest byl navržen tak, aby bylo možné v případě potřeby navýšit jeho kapacitu či ho jednoduše rozšířit o další podobné hybridní systémy. Jedná se o modulární a škálovatelné řešení, které díky kontejnerovému provedení zabírá plochu o rozloze 1 ha. Zároveň vykazuje špičkové parametry dostupnosti a spolehlivosti. V budoucnosti se počítá i s možností výroby zeleného vodíku,“ vysvětluje Darina Merdassi další z výhod Energy nest.

Za realizací stavby hybridního zdroje stojí společnost Siemens, s.r.o., hlavními dodavateli technologií jsou britská společnost Centrax Ltd, UK a německá SMA Altenso, GmbH. Na projektu se významně podílely i české poradenské firmy Euroenergy, s.r.o, Nano Energies a OSC, a.s.

Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky, ČVUT pro projekt na míru vyvinul řídicí systém. 

Skupina Decci získala na financování projektu klubový úvěr v hodnotě 750 miliónů korun od předních bankovních institucí, České spořitelny a.s. a Komerční banky a.s.

 O skupině DECCI

Jsme DECCI – moderní energetická skupina působící na trhu obnovitelných zdrojů od roku 2007. Prostřednictvím našich dceřiných společností vlastníme, realizujeme a provozujeme portfolio energetických projektů v oblasti obnovitelných zdrojů a moderní energetiky. Naší dlouhodobou misí je podpora moderní decentralizované energetiky a energetických řešení šetrných ke klimatu.

O AKU-BAT

Skupina DECCI je zakládajícím členem Asociace pro akumulaci energie AKU-BAT, která sdružuje nejvýznamnější subjekty aktivní v oblasti akumulace energie a je zakládajícím členem Svazu moderní energetiky. AKU-BAT podporuje spolupráci svých členů v celém spektru služeb, od využití akumulace v průmyslu, energetice či jako prvku flexibility, přes e-mobilitu až po rozvoj vodíkových technologií.

Kontakt pro média:                                      
Martin Hubáček                                                                  
decci@decci.cz                      
+420 233 321 611   

Další novinky a tiskové zprávy

vizualizace FVE

Unikátní inovace, solární elektrárny citlivě zasazené do naší krajiny i solární panely jako přirozená součást našich domovů

Budoucnost moderní energetiky patří decentralizaci a agregaci zdrojů, které se navzájem doplňují a eliminují své slabé stránky. S ohledem na klimatické podmínky České republiky se bude především jednat o rozvoj solárních a větrných elektráren. Solární elektrárny tak budou hrát na trzích stále větší roli.

Další informace »

Jsme DECCI. Vytváříme infrastrukturu pro neomezenou energii.

DECCI je energetická skupina, která je jedním z průkopníků odvětví obnovitelných zdrojů v České republice.

Od svého počátku vnímáme důležitost inovativních energetických řešení a jejich integraci do našeho každodenního života.

DECCI je energetická společnost se specializací na na velké energetické celky. Jsme jedním z průkopníků odvětví obnovitelných zdrojů v České republice.

Řešení FVE pro firmy

Realizujeme všechny typy instalací na průmyslové, zemědělské objekty, hotely, carporty apod.

Řešení FVE pro domácnosti

Ideální řešení fotovoltaiky na střechách pro domácnosti. Včetně dotace Nová zelená úsporám.