S projektem Energy nest jsme vystoupili na konferenci Nová energie Česka: Zelený vodík & biometan

S projektem Energy nest jsme vystoupili na konferenci Nová energie Česka: Zelený vodík & biometan

[Praha – říjen 2023] – V říjnu jsme se v Litomyšli zúčastnili konference Nová energie Česka: Zelený vodík & biometan, která proběhla pod záštitou předsedkyně Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR Markéta Adamová.

V části věnované vodíku vystoupila za skupinu Decci její ředitelka a členka představenstva E.nest Energy a.s. Darina Merdassi, která hovořila o roli zeleného vodíku a akumulaci energie v našem novém hybridním zdroji Energy nest.

„Jsme přesvědčeni, že obnovitelný vodík má své místo v energetickém mixu České republiky a sehraje svoji roli v rámci procesu dekarbonizace jak v oblasti bilance, tak regulace. Cílem je alespoň částečná soběstačnost při výrobě obnovitelného vodíku, a to navzdory výzvám, které jsou s jeho výrobou a následnou distribucí spojené. Vodíkové hospodářství přispěje k dalšímu snížení emisní zátěže ve srovnání s využíváním fosilních paliv,” představila očekávané přínosy projektu Darina Merdassi.

Spolu s námi byli v panelu zaměřeném právě na vodík Docekal Pavel z GasNet CZ, Zdenek Triska z SOLAR GLOBAL a.s. a Petr Mervart z Ministerstva průmyslu a obchodu. Konferenci pořádal Svaz moderní energetiky a diskusi vedl Tomáš Buzrla.

 
 

O skupině DECCI

Skupina DECCI je energetická skupina, která patří k průkopníkům odvětví obnovitelných zdrojů v České republice. Vnímá důležitost inovativních energetických řešení a jejich integraci do každodenního života. Zaměřuje se na projekty v oblasti moderní energetiky z hlediska výroby, akumulace a distribuce.

Kontakt pro média

decci@decci.cz

+420 233 321 611 

Další novinky a tiskové zprávy

vizualizace FVE

Unikátní inovace, solární elektrárny citlivě zasazené do naší krajiny i solární panely jako přirozená součást našich domovů

Budoucnost moderní energetiky patří decentralizaci a agregaci zdrojů, které se navzájem doplňují a eliminují své slabé stránky. S ohledem na klimatické podmínky České republiky se bude především jednat o rozvoj solárních a větrných elektráren. Solární elektrárny tak budou hrát na trzích stále větší roli.

Další informace »

Jsme DECCI. Vytváříme infrastrukturu pro neomezenou energii.

DECCI je energetická skupina, která je jedním z průkopníků odvětví obnovitelných zdrojů v České republice.

Od svého počátku vnímáme důležitost inovativních energetických řešení a jejich integraci do našeho každodenního života.

DECCI je energetická společnost se specializací na na velké energetické celky. Jsme jedním z průkopníků odvětví obnovitelných zdrojů v České republice.

Řešení FVE pro firmy

Realizujeme všechny typy instalací na průmyslové, zemědělské objekty, hotely, carporty apod.

Řešení FVE pro domácnosti

Ideální řešení fotovoltaiky na střechách pro domácnosti. Včetně dotace Nová zelená úsporám.