Naše dceřiná společnost E.nest Energy a.s. obdržela financování ve výši 750 miliónů korun

Naše dceřiná společnost E.nest Energy a.s. obdržela financování ve výši 750 miliónů korun na výstavbu inovativního energetického centra Energy nest.

Energy nest

[Tisková zpráva, Praha – 11.9. 2023] – E.nest Energy a.s. reaguje na nejnovější trendy na trhu s energií, kdy dochází k přechodu k nízkouhlíkovému decentralizovanému trhu v oblasti výroby i regulace. Společnost E.nest Energy a.s. představuje inovativní energetické řešení v podobě hybridní elektrárny Energy nest, na jejíž výstavbu získala klubový úvěr od předních bankovních institucí v České republice – České spořitelny a.s. a Komerční Banky a.s – a to v hodnotě 750 miliónů Kč.

Skupina Decci vždy věřila v obnovitelné zdroje energie a inovativní řešení vedoucí ke zlepšení kvality našich životů. Energy nest je hybridní energetický zdroj o výkonu 30 MW zaměřený na poskytování podpůrných služeb pro výkonovou rovnováhu sítě. Tento průkopnický projekt vznikl ve spolupráci s našimi partnery a přispěje ke stabilizaci přenosové soustavy i při rostoucím podílu energie z obnovitelných zdrojů.  

Hlavními poskytovateli podpůrných služeb byly doposud uhelné elektrárny. Projekt Energy nest je součástí procesu dekarbonizace českého energetického sektoru. Díky kombinaci velkokapacitních baterií a plynových turbín zvládne poskytovat komplexní škálu podpůrných služeb a povede ke snížení uhlíkové stopy.

„Těší nás, že stejně jako my, i přední české bankovní instituce vidí důležitost ve větším využití obnovitelných zdrojů energie v České republice a finančně podpořily náš hybridní zdroj Energy nest. Energy nest je flexibilní zdroj, který reaguje na potřeby sítě. Při postupném úbytku konvenčních zdrojů energií a integraci obnovitelných zdrojů do elektrizační sítě přispěje k zajištění její stability,“ říká Jarmil Šeba, předseda představenstva společnosti Decci, a.s.  

Jedná se o první financování svého druhu poskytující finanční prostředky na projekt v oblasti energetiky na volném trhu. Na vyjednávání úvěrových podmínek a právním poradenství se za společnost E.nest Energy a.s. podílela právní kancelář Badokh a na straně bankovních institucí  právní kancelář Cliford Chance Prague LLP.


O skupině DECCI

Skupina DECCI je energetická skupina, která patří k průkopníkům odvětví obnovitelných zdrojů v České republice. Vnímá důležitost inovativních energetických řešení a jejich integraci do každodenního života. Zaměřuje se na projekty v oblasti moderní energetiky z hlediska výroby, akumulace a distribuce. 

Kontakt pro média

Darina Merdassi

decci@decci.cz

+420 233 321 611

Další novinky a tiskové zprávy

vizualizace FVE

Unikátní inovace, solární elektrárny citlivě zasazené do naší krajiny i solární panely jako přirozená součást našich domovů

Budoucnost moderní energetiky patří decentralizaci a agregaci zdrojů, které se navzájem doplňují a eliminují své slabé stránky. S ohledem na klimatické podmínky České republiky se bude především jednat o rozvoj solárních a větrných elektráren. Solární elektrárny tak budou hrát na trzích stále větší roli.

Další informace »

Jsme DECCI. Vytváříme infrastrukturu pro neomezenou energii.

DECCI je energetická skupina, která je jedním z průkopníků odvětví obnovitelných zdrojů v České republice.

Od svého počátku vnímáme důležitost inovativních energetických řešení a jejich integraci do našeho každodenního života.

DECCI je energetická společnost se specializací na na velké energetické celky. Jsme jedním z průkopníků odvětví obnovitelných zdrojů v České republice.

Řešení FVE pro firmy

Realizujeme všechny typy instalací na průmyslové, zemědělské objekty, hotely, carporty apod.

Řešení FVE pro domácnosti

Ideální řešení fotovoltaiky na střechách pro domácnosti. Včetně dotace Nová zelená úsporám.