Konference Solární energie a akumulace 2019

Společnost Decci se stala generálním partnerem čtvrtého ročníku mezinárodní konference Solární energie a akumulace, která se konala dne 16. 4. 2019 v Praze.
Letošní konference se zaměřila na českou a evropskou legislativu v oblasti solární energetiky a na nejnovější trendy v oblasti akumulace energie, digitalizace či elektromobility.

Konferenci zahájil ministr životního prostředí​

Na jednom místě se sešli zástupci Evropské komise, hosté z řad zákonodárců MŽP, MPO a zástupci ze společnosti ČEZ, jaderné energetiky, člen rady Energetického regulačního úřadu a odborníci z korporátních sfér a praxe, aby navodili diskusi ohledně budoucí podoby energetického mixu v České republice a pozici solární energie mezi ostatními konvenčními i nekonvenčními zdroji energie.
Program konference byl zahájen panem Richardem Brabcem ministrem životního prostředí. Následoval blok zaměřený na Evropskou legislativu a národní klimatické cíle a diskuzní blok o budoucím energetickém mixu v České republice.
Odpolední blok byl věnován rozvoji akumulace, elektromobility a novým trendům v solární energetice.
Na závěr konference se představili zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu a Státní energetické inspekce s tématem „Dopady novely energetického zákona a zákona o POZE na solární sektor“.

Otevřený dialog je klíčový​

Společnost Decci si váží otevřeného dialogu ze strany účastníků konference nad stávajícím stavem i budoucím vývojem sektoru obnovitelných zdrojů a pozici solární energetiky v rámci energetického mixu České republiky. Pravidelná setkání a otevřený dialog mezi zástupci státní, bankovní, vědecké a podnikatelské sféry jsou klíčem ke stabilitě a rozvoji energetického sektoru a nastavení správného energetického mixu.
Tímto bychom všem účastníkům chtěli poděkovat za přijetí pozvání na konferenci a jejich cenné příspěvky a věříme, že v rámci příštího ročníku se kontinuálně naváže na předchozí úspěchy!

Další novinky a tiskové zprávy

vizualizace FVE

Unikátní inovace, solární elektrárny citlivě zasazené do naší krajiny i solární panely jako přirozená součást našich domovů

Budoucnost moderní energetiky patří decentralizaci a agregaci zdrojů, které se navzájem doplňují a eliminují své slabé stránky. S ohledem na klimatické podmínky České republiky se bude především jednat o rozvoj solárních a větrných elektráren. Solární elektrárny tak budou hrát na trzích stále větší roli.

Další informace »

Jsme DECCI. Vytváříme infrastrukturu pro neomezenou energii.

DECCI je energetická skupina, která je jedním z průkopníků odvětví obnovitelných zdrojů v České republice.

Od svého počátku vnímáme důležitost inovativních energetických řešení a jejich integraci do našeho každodenního života.

DECCI je energetická společnost se specializací na na velké energetické celky. Jsme jedním z průkopníků odvětví obnovitelných zdrojů v České republice.

Řešení FVE pro firmy

Realizujeme všechny typy instalací na průmyslové, zemědělské objekty, hotely, carporty apod.

Řešení FVE pro domácnosti

Ideální řešení fotovoltaiky na střechách pro domácnosti. Včetně dotace Nová zelená úsporám.