Záruky původu elektřiny

S pokračující liberalizací trhů s energiemi má spotřebitel nově možnost rozhodovat nejen o tom, jaké množství elektřiny spotřebuje a od koho ji nakoupí, ale i o tom z jakého výrobního zdroje ji chce nakoupit.

Koncept záruk původu elektřiny umožňuje přidělit atribut zelené elektřiny k elektřině vyrobené OZE, kterou jinak nelze v distribuční soustavě odlišit od elektřiny vyrobené konvenčními zdroji energie. Díky konceptu záruky původu elektřiny, má tak spotřebitel záruku toho, že spotřebovává zelenou energii. Počet spotřebitelů, kteří chtějí spotřebovávat zelenou energii a jsou ochotni si za záruku původu zaplatit, každoročně přibývá, což přispívá k rozvoji zelené a šetrné energie napříč sektory.

Společnosti FVE CZECH NOVUM s.r.o. a FVE CZECH a.s. nabídly záruky původu elektřiny na trhu, kdy norská společnost ECHOZ projevila o tyto záruky původu z FVE zájem a uzavřela se společnostmi dlouhodobý kontrakt na odkup záruk původu jak pro svoji energetickou potřebu, tak pro potřebu svých klientů.

Další novinky a tiskové zprávy

vizualizace FVE

Unikátní inovace, solární elektrárny citlivě zasazené do naší krajiny i solární panely jako přirozená součást našich domovů

Budoucnost moderní energetiky patří decentralizaci a agregaci zdrojů, které se navzájem doplňují a eliminují své slabé stránky. S ohledem na klimatické podmínky České republiky se bude především jednat o rozvoj solárních a větrných elektráren. Solární elektrárny tak budou hrát na trzích stále větší roli.

Další informace »

Jsme DECCI. Vytváříme infrastrukturu pro neomezenou energii.

DECCI je energetická skupina, která je jedním z průkopníků odvětví obnovitelných zdrojů v České republice.

Od svého počátku vnímáme důležitost inovativních energetických řešení a jejich integraci do našeho každodenního života.

DECCI je energetická společnost se specializací na na velké energetické celky. Jsme jedním z průkopníků odvětví obnovitelných zdrojů v České republice.

Řešení FVE pro firmy

Realizujeme všechny typy instalací na průmyslové, zemědělské objekty, hotely, carporty apod.

Řešení FVE pro domácnosti

Ideální řešení fotovoltaiky na střechách pro domácnosti. Včetně dotace Nová zelená úsporám.