Příspěvky

Společnost DECCI servis přispěla na pořízení Sociálního automobilu