FVE CZECH NOVUM podpořila klub cystické fibrózy PROSTĚ DÝCHEJ podporující nemocné cystickou fibrózou