SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST

Jako společnost i jednotlivci vnímáme odpovědnost vůči prostředí a společnosti, ve které žijeme a v níž budou vyrůstat budoucí generace. Není nám lhostejný dopad našich aktivit a to jak v sociální tak environmentální oblasti. Rozhodli jsme se pro systémové řešení a proto jsme do svých činností implementovali plán našich společensko-odpovědních aktivit, který se nám daří naplňovat. Rádi bychom vás seznámili s vybranými aktivitami našeho CSR.